[
  {
    "business_product_id": "377956",
    "information_group": "POINT_OF_INTEREST",
    "discriminator": "MONUMENT",
    "changed_time": "2024-03-28 13:23:02",
    "deleted": "0",
    "name": "Caterpillar",
    "street": "Zwarteleenstraat",
    "house_number": "",
    "box_number": "",
    "postal_code": "8902",
    "city_name": "Hollebeke",
    "main_city_name": "Ieper",
    "distance": "",
    "promotional_region": "westhoek",
    "x": "49001.68199468177",
    "y": "169084.2117276257",
    "lat": "50.82396",
    "long": "2.934039",
    "green_key_labeled": "",
    "accessibility_label": "INFORMATION_AVAILABLE",
    "closing_period": "",
    "next_year_closing_period": "",
    "phone1": "+32 57 23 92 20",
    "phone2": "",
    "phone3": "",
    "email": "toerisme@ieper.be",
    "website": "http://www.wo1.be",
    "facebook": "",
    "twitter": "",
    "flickr": "",
    "instagram": "",
    "product_description": "Aan de andere kant van de spoorlijn van Hill 60 bevindt zich de kratersite Caterpillar, een mijnkrater ontstaan tijdens de Mijnenslag, die net zoals de Pool of Peace een poel is geworden.",
    "link_to_accessibility_website": "https://toevla.vlaanderen.be/publiek/nl/register/detail/785",
    "accessibility_description": "Aan de andere kant van de spoorlijn van Hill 60 bevindt zich de kratersite Caterpillar, een mijnkrater ontstaan tijdens de Mijnenslag, die net zoals de Pool of Peace een poel is geworden.",
    "entrance": "",
    "route_and_levels": "",
    "common_toilet": "Via het voetpad over de spoorwegbrug kan je de site Caterpillar bereiken. Er is een pad naar en rond de krater, met een ondergrond in halfverharding. Aan het begin van het pad moet een lange helling (tussen 5 en 8%) overbrugd worden. Daarbij kan je hulp nodig hebben.",
    "experience_desc": "",
    "extra_facilities": "",
    "deaf": "",
    "auditive": "0",
    "mental": "0",
    "motor": "1",
    "blind": "0",
    "visual": "0",
    "autism": "0",
    "deaf_desc": "",
    "auditive_desc": "",
    "mental_desc": "",
    "motor_desc": "",
    "blind_desc": "",
    "visual_desc": "",
    "autism_desc": ""
  },
  {
    "business_product_id": "276852",
    "information_group": "POINT_OF_INTEREST",
    "discriminator": "MONUMENT",
    "changed_time": "2024-03-28 12:44:02",
    "deleted": "0",
    "name": "Charles Dresse Monument",
    "street": "Poperingestraat",
    "house_number": "27",
    "box_number": "",
    "postal_code": "8920",
    "city_name": "Langemark-Poelkapelle",
    "main_city_name": "Langemark-Poelkapelle",
    "distance": "",
    "promotional_region": "westhoek",
    "x": "51816.41",
    "y": "181819.68",
    "lat": "50.93836485017222",
    "long": "2.971874599501433",
    "green_key_labeled": "",
    "accessibility_label": "",
    "closing_period": "",
    "next_year_closing_period": "",
    "phone1": "+32 57 49 09 41",
    "phone2": "",
    "phone3": "",
    "email": "toerisme@langemark-poelkapelle.be",
    "website": "http://www.wo1.be/en/db-items/memorial-adjudant-charles-dresse",
    "facebook": "",
    "twitter": "",
    "flickr": "",
    "instagram": "",
    "product_description": "",
    "link_to_accessibility_website": "",
    "accessibility_description": "Het Charles Dresse Monument is een gedenkkruis voor adjudant Dresse. Het bestaat uit een Bretoens calvariekruis, afgesloten door een lage vierkante omheiningmuur.",
    "entrance": "",
    "route_and_levels": "Naast de weg is een zone vanwaar je het monument kan bezichtigen. De ondergrond bestaat uit aarde en zand. Rond het monument bestaat de ondergrond uit gras, je raakt er via een poort met een drempeltje van 3 cm.",
    "common_toilet": "",
    "experience_desc": "",
    "extra_facilities": "",
    "deaf": "0",
    "auditive": "0",
    "mental": "0",
    "motor": "1",
    "blind": "0",
    "visual": "0",
    "autism": "0",
    "deaf_desc": "",
    "auditive_desc": "",
    "mental_desc": "",
    "motor_desc": "",
    "blind_desc": "",
    "visual_desc": "",
    "autism_desc": ""
  },
  {
    "business_product_id": "378740",
    "information_group": "POINT_OF_INTEREST",
    "discriminator": "MONUMENT",
    "changed_time": "2020-05-14 14:34:03",
    "deleted": "0",
    "name": "De Cellekens",
    "street": "VROUW-VAN-MECHELENSTRAAT",
    "house_number": "",
    "box_number": "",
    "postal_code": "2800",
    "city_name": "Mechelen",
    "main_city_name": "Mechelen",
    "distance": "",
    "promotional_region": "kunststadMechelen",
    "x": "157392.3757950219",
    "y": "191133.670184833",
    "lat": "51.03088",
    "long": "4.472862",
    "green_key_labeled": "",
    "accessibility_label": "",
    "closing_period": "",
    "next_year_closing_period": "",
    "phone1": "",
    "phone2": "",
    "phone3": "",
    "email": "",
    "website": "",
    "facebook": "",
    "twitter": "",
    "flickr": "",
    "instagram": "",
    "product_description": "",
    "link_to_accessibility_website": "",
    "accessibility_description": "In de schaduw van de Sint-Romboutstoren vind je een uniek monument. De Cellekens was vanaf 1854 een opvanghuis voor alleenstaande, behoeftige vrouwen, een zogenaamd godshuis. Op de prachtige binnentuin komen de drie vleugels in U-vorm samen. Centraal staat het conventshuis en links en rechts zie je de typische huisjes met rondboogdeuren. Elk deurtje gaf oorspronkelijk toegang tot twee kleine kamers met bed, kast, stoel en tafel. Aan deze ‘cellen’ dankt de instelling haar naam. Na een lange periode van leegstand restaureerden de nieuwe eigenaars De Cellekens: kunstenares Mariette Teugels en haar man, fotograaf Herman Smet. Ze kregen daarvoor in 2002 de prestigieuze Europa Nostra-prijs. In de nieuwe tuin zie je werken van Mariette Teugels.",
    "entrance": "",
    "route_and_levels": "Vanaf de straat kan je binnenkijken door het hek. De ondergrond bestaat hier uit kleine, vlakke kasseien (achter de poort zijn ze wat boller) en is drempelloos.",
    "common_toilet": "",
    "experience_desc": "",
    "extra_facilities": "",
    "deaf": "",
    "auditive": "0",
    "mental": "0",
    "motor": "1",
    "blind": "0",
    "visual": "0",
    "autism": "0",
    "deaf_desc": "",
    "auditive_desc": "",
    "mental_desc": "",
    "motor_desc": "",
    "blind_desc": "",
    "visual_desc": "",
    "autism_desc": ""
  },
  {
    "business_product_id": "276856",
    "information_group": "POINT_OF_INTEREST",
    "discriminator": "MONUMENT",
    "changed_time": "2024-03-28 12:56:03",
    "deleted": "0",
    "name": "Dodencellen en executiepaal",
    "street": "Guido Gezellestraat",
    "house_number": "1",
    "box_number": "",
    "postal_code": "8970",
    "city_name": "Poperinge",
    "main_city_name": "Poperinge",
    "distance": "",
    "promotional_region": "westhoek",
    "x": "34555.48833013604",
    "y": "172903.2529229727",
    "lat": "50.855596",
    "long": "2.727873",
    "green_key_labeled": "",
    "accessibility_label": "",
    "closing_period": "",
    "next_year_closing_period": "",
    "phone1": "+32 57 34 66 76",
    "phone2": "",
    "phone3": "",
    "email": "toerisme@poperinge.be",
    "website": "www.toerismewesthoek.be/nl/dodencellen-executieplaats-poperinge",
    "facebook": "",
    "twitter": "",
    "flickr": "",
    "instagram": "",
    "product_description": "",
    "link_to_accessibility_website": "",
    "accessibility_description": "Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden op de binnenplaats van het Poperingse stadhuis zeker vier Britse soldaten gefusilleerd. In de dodencellen beleef je de laatste momenten van een ter dood veroordeelde soldaat en je kunt er de graffiti ontcijferen die gevangenen achterlieten. De executiepaal werd verplaatst en is nu duidelijk zichtbaar\nvanuit de dodencel. Een zitbank en een wand omsluiten de paal en verhogen de grauwe intimiteit van de executieplaats. Betonklinkers met hier en daar de afdruk van een vogelpootje: het is een referentie aan\nde breekbaarheid van de mens. Het gedicht van Erwin Mortier legt de diepere dimensie van deze locatie bloot. Tekstpanelen en een klankband verhelderen het fenomeen ‘shot at dawn’. ",
    "entrance": "",
    "route_and_levels": "De binnenkoer met executiepaal is zelfstandig toegankelijk, je bereikt het via de Guido Gezellestraat.\n\nDe dodencellen zelf zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers, maar omwille van een nogal smalle deur van 78 cm\nbreed en de beperkte circulatieruimte in de cellen kan je wat hulp nodig hebben of wat extra moeten manoeuvreren. ",
    "common_toilet": "",
    "experience_desc": "",
    "extra_facilities": "",
    "deaf": "0",
    "auditive": "0",
    "mental": "0",
    "motor": "1",
    "blind": "1",
    "visual": "0",
    "autism": "0",
    "deaf_desc": "",
    "auditive_desc": "",
    "mental_desc": "",
    "motor_desc": "",
    "blind_desc": "",
    "visual_desc": "",
    "autism_desc": ""
  },
  {
    "business_product_id": "298587",
    "information_group": "POINT_OF_INTEREST",
    "discriminator": "MONUMENT",
    "changed_time": "2020-08-28 12:53:01",
    "deleted": "1",
    "name": "Executieplaats / Dodencellen",
    "street": "Guido Gezellestraat",
    "house_number": "1",
    "box_number": "",
    "postal_code": "8970",
    "city_name": "Poperinge",
    "main_city_name": "Poperinge",
    "distance": "",
    "promotional_region": "westhoek",
    "x": "34555.48833013604",
    "y": "172903.2529229727",
    "lat": "50.855596",
    "long": "2.727873",
    "green_key_labeled": "",
    "accessibility_label": "",
    "closing_period": "",
    "next_year_closing_period": "",
    "phone1": "",
    "phone2": "",
    "phone3": "",
    "email": "toerisme@poperinge.be",
    "website": "https://www.toerismepoperinge.be/nl/dodencellen--executieplaats-poperinge-",
    "facebook": "",
    "twitter": "",
    "flickr": "",
    "instagram": "",
    "product_description": "Tijdens de Eerste Wereldoorlog worden op de binnenplaats van het Poperingse stadhuis zeker vier Britse soldaten gefusilleerd. Vandaag is het een symbolische plek, een blijvende aanklacht tegen de executie. In de dodencellen beleef je de laatste momenten van een ter dood veroordeelde soldaat. Je kan er ook grafitti van gevangenen ontcijferen.\n\nIn 2016 herdenken we de Britse executies die in Poperinge plaatsvonden.",
    "link_to_accessibility_website": "",
    "accessibility_description": "De binnenkoer met executiepaal is zelfstandig toegankelijk. De dodencellen zelf zijn toegankelijk voor rolstoelgebruiker, maar omwille van een nogal smalle deur van 78 cm breed en de beperkte circulatieruimte in de cellen zal je soms wat hulp nodig hebben of een extra inspanning moeten leveren.",
    "entrance": "",
    "route_and_levels": "",
    "common_toilet": "",
    "experience_desc": "",
    "extra_facilities": "",
    "deaf": "",
    "auditive": "",
    "mental": "",
    "motor": "",
    "blind": "",
    "visual": "",
    "autism": "",
    "deaf_desc": "",
    "auditive_desc": "",
    "mental_desc": "",
    "motor_desc": "",
    "blind_desc": "",
    "visual_desc": "",
    "autism_desc": ""
  },
  {
    "business_product_id": "298480",
    "information_group": "POINT_OF_INTEREST",
    "discriminator": "MONUMENT",
    "changed_time": "2023-02-22 14:56:21",
    "deleted": "0",
    "name": "Frans Ossuarium Kemmelberg - Heuvelland",
    "street": "Kemmelbergweg",
    "house_number": "1",
    "box_number": "",
    "postal_code": "8956",
    "city_name": "Kemmel",
    "main_city_name": "Heuvelland",
    "distance": "",
    "promotional_region": "westhoek",
    "x": "37548.0246198442",
    "y": "164672.371059033",
    "lat": "50.7822093",
    "long": "2.7728717",
    "green_key_labeled": "",
    "accessibility_label": "",
    "closing_period": "",
    "next_year_closing_period": "",
    "phone1": "",
    "phone2": "",
    "phone3": "",
    "email": "",
    "website": "http://www.heuvelland.be",
    "facebook": "",
    "twitter": "",
    "flickr": "",
    "instagram": "",
    "product_description": "Het ossuarium bevat 5.294 lichamen van gevallen soldaten van wie er maar 57 zijn geïdentificeerd. De meeste van de Franse soldaten kwam om op de heuvel tijdens de Tweede Slag om Kemmelberg. In het midden van de begraafplaats staat een zuil met bovenop een haan, de traditionele mascotte van Frankrijk.",
    "link_to_accessibility_website": "",
    "accessibility_description": "De site is toegankelijk met hulp. Het probleem situeert zich bij de slechte staat van de ondergrond van de paden. Er kan wel vlakbij worden geparkeerd.",
    "entrance": "",
    "route_and_levels": "",
    "common_toilet": "",
    "experience_desc": "",
    "extra_facilities": "",
    "deaf": "",
    "auditive": "",
    "mental": "",
    "motor": "",
    "blind": "",
    "visual": "",
    "autism": "",
    "deaf_desc": "",
    "auditive_desc": "",
    "mental_desc": "",
    "motor_desc": "",
    "blind_desc": "",
    "visual_desc": "",
    "autism_desc": ""
  },
  {
    "business_product_id": "276853",
    "information_group": "POINT_OF_INTEREST",
    "discriminator": "MONUMENT",
    "changed_time": "2024-03-28 12:46:02",
    "deleted": "0",
    "name": "Guynemer Monument",
    "street": "Guynemerplein ",
    "house_number": "",
    "box_number": "",
    "postal_code": "8920",
    "city_name": "Langemark-Poelkapelle",
    "main_city_name": "Langemark-Poelkapelle",
    "distance": "",
    "promotional_region": "westhoek",
    "x": "50816.23241051914",
    "y": "179479.3345992928",
    "lat": "50.917699",
    "long": "2.956984",
    "green_key_labeled": "",
    "accessibility_label": "",
    "closing_period": "",
    "next_year_closing_period": "",
    "phone1": "+32 57 49 09 41",
    "phone2": "",
    "phone3": "",
    "email": "toerisme@langemark-poelkapelle.be",
    "website": "www.langemark-poelkapelle.be/activiteiten/detail/63/guynemer-monument",
    "facebook": "",
    "twitter": "",
    "flickr": "",
    "instagram": "",
    "product_description": "",
    "link_to_accessibility_website": "",
    "accessibility_description": "In het centrum van Poelkapelle staat dit monument ter ere van de Franse piloot Georges Guynemer, lid van het Escadrille des Cigognes, een elitekorps van de Franse luchtmacht, die erin slaagde om meer dan vijftig Duitse gevechtsvliegtuigen neer te halen. Hij werd op 11 september 1917 door een Duits vliegtuig neergeschoten, maar zijn lichaam werd nooit teruggevonden. Op de top van een hoge zuil staat een bronzen ooievaar met neerwiekende vleugels, die vliegt in de richting waar Guynemer zou zijn gecrasht. Het laatste dagorder van Guynemer staat gebeiteld in de steen.",
    "entrance": "",
    "route_and_levels": "Het voetpad naar het monument is tamelijk smal en de oversteekplaatsen zijn niet verlaagd. Van een afstand is het monument wel goed zichtbaar.",
    "common_toilet": "",
    "experience_desc": "",
    "extra_facilities": "",
    "deaf": "0",
    "auditive": "0",
    "mental": "0",
    "motor": "1",
    "blind": "0",
    "visual": "0",
    "autism": "0",
    "deaf_desc": "",
    "auditive_desc": "",
    "mental_desc": "",
    "motor_desc": "",
    "blind_desc": "",
    "visual_desc": "",
    "autism_desc": ""
  },
  {
    "business_product_id": "298473",
    "information_group": "POINT_OF_INTEREST",
    "discriminator": "MONUMENT",
    "changed_time": "2024-03-28 13:21:02",
    "deleted": "0",
    "name": "Hill 60",
    "street": "Zwarteleenstraat",
    "house_number": "40",
    "box_number": "",
    "postal_code": "8902",
    "city_name": "Zillebeke",
    "main_city_name": "Ieper",
    "distance": "",
    "promotional_region": "westhoek",
    "x": "48591.71",
    "y": "169242.11",
    "lat": "50.8247792719633",
    "long": "2.92940206331332",
    "green_key_labeled": "",
    "accessibility_label": "INFORMATION_AVAILABLE",
    "closing_period": "",
    "next_year_closing_period": "",
    "phone1": "+32 57 23 92 20",
    "phone2": "",
    "phone3": "",
    "email": "toerisme@ieper.be",
    "website": "https://www.toerismeieper.be/",
    "facebook": "",
    "twitter": "",
    "flickr": "",
    "instagram": "",
    "product_description": "Het maanlandschap van Hill 60 is een authentieke getuigenis van de Eerste Wereldoorlog. De kunstmatige heuvel uit 1850 lag op zo'n 60 meter hoogte, vandaar de naam Hill 60. Tijdens de oorlog wordt er hevig gevochten en de site verandert regelmatig van kamp. Beide troepenmachten ondertunnelen de heuvel en laten vanaf 1915 verschillende mijnen ontploffen. De explosie van de Berlin Tunnel op 7 juni 1917 gaf het landschap zijn huidige vorm. Ontelbare soldaten werkten in de koude en de duisternis van de mijngangen. Sommigen zijn er voor altijd gebleven en liggen nog steeds onder deze heuvel begraven.",
    "link_to_accessibility_website": "https://toevla.vlaanderen.be/publiek/nl/register/detail/785",
    "accessibility_description": "Het maanlandschap van Hill 60 is een authentieke getuigenis van de Eerste Wereldoorlog. De kunstmatige heuvel uit 1850 lag op zo’n 60 meter hoogte, vandaar de naam Hill 60. Tijdens de\noorlog wordt er hevig gevochten. Sommige soldaten zijn er voor altijd gebleven en liggen nog steeds onder deze heuvel begraven.",
    "entrance": "",
    "route_and_levels": "Er is een aangepaste en voorbehouden parkeerplaats aanwezig. De toegang bevindt zich ter hoogte van de parking of ter hoogte van het amfitheater aan de spoorwegbrug. De aansluitingen van de parkeerplaatsen, de weg, het voetpad en het vlonderpad zijn drempelloos. Je kan wat hulp gebruiken voor het openen van de zware poortjes. ",
    "common_toilet": "Een voldoende breed vlonderpad loopt doorheen de site. Op sommige plekken is het pad steil (7 à 8 %) aangelegd. Er is geen toegankelijke lus, dus als rolstoelgebruiker moet je op het punt van de linies terug naar de ingang. Via het voetpad kan je naar de andere ingang (amfitheater) waar je de site kan betreden om opnieuw de nabijheid van de linies te bezichtigen.",
    "experience_desc": "",
    "extra_facilities": "",
    "deaf": "",
    "auditive": "0",
    "mental": "0",
    "motor": "1",
    "blind": "0",
    "visual": "0",
    "autism": "0",
    "deaf_desc": "",
    "auditive_desc": "",
    "mental_desc": "",
    "motor_desc": "",
    "blind_desc": "",
    "visual_desc": "",
    "autism_desc": ""
  },
  {
    "business_product_id": "276855",
    "information_group": "POINT_OF_INTEREST",
    "discriminator": "MONUMENT",
    "changed_time": "2024-03-28 12:49:02",
    "deleted": "0",
    "name": "Iers Vredespark",
    "street": "Armentierssteenweg",
    "house_number": "",
    "box_number": "",
    "postal_code": "8957",
    "city_name": "Mesen",
    "main_city_name": "Mesen",
    "distance": "",
    "promotional_region": "westhoek",
    "x": "46149.14856241972",
    "y": "162273.9520682767",
    "lat": "50.76225",
    "long": "2.89548",
    "green_key_labeled": "",
    "accessibility_label": "",
    "closing_period": "",
    "next_year_closing_period": "",
    "phone1": "+32 57 22 17 14",
    "phone2": "",
    "phone3": "",
    "email": "info@mesen.be",
    "website": "www.mesen.be/iers-vredespark",
    "facebook": "",
    "twitter": "",
    "flickr": "",
    "instagram": "",
    "product_description": "",
    "link_to_accessibility_website": "",
    "accessibility_description": "Mesen is een klein stadje met Ierse allure. Op de heuvelrug rond Mesen sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog zowel soldaten uit Noord-Ierland als uit de Ierse Republiek, protestanten en katholieken. Het Vredespark werd aangelegd door jongeren van beide landsdelen. In het Vredespark staat een ronde toren als monument ter ere van alle gesneuvelden van heel het Ierse eiland die religieuze en politieke verschillen overstijgen. De toren wil een symbool van verzoening zijn voor het verleden, het heden en de toekomst. Op 7 juni en 11 november vinden herdenkingsplechtigheden plaats. De site is zelfstandig toegankelijk.",
    "entrance": "",
    "route_and_levels": "De site is zelfstandig toegankelijk.",
    "common_toilet": "",
    "experience_desc": "",
    "extra_facilities": "",
    "deaf": "0",
    "auditive": "0",
    "mental": "0",
    "motor": "1",
    "blind": "0",
    "visual": "0",
    "autism": "0",
    "deaf_desc": "",
    "auditive_desc": "",
    "mental_desc": "",
    "motor_desc": "",
    "blind_desc": "",
    "visual_desc": "",
    "autism_desc": ""
  },
  {
    "business_product_id": "276838",
    "information_group": "POINT_OF_INTEREST",
    "discriminator": "MONUMENT",
    "changed_time": "2024-03-28 11:54:01",
    "deleted": "0",
    "name": "Kemmelberg - Monument aux Soldats Français (Den Engel)",
    "street": "Kemmelbergweg",
    "house_number": "",
    "box_number": "",
    "postal_code": "8950",
    "city_name": "Heuvelland",
    "main_city_name": "Heuvelland",
    "distance": "",
    "promotional_region": "westhoek",
    "x": "39035.97",
    "y": "164590.35",
    "lat": "50.78122159309072",
    "long": "2.795283755242618",
    "green_key_labeled": "",
    "accessibility_label": "",
    "closing_period": "",
    "next_year_closing_period": "",
    "phone1": "+32 57 45 04 55",
    "phone2": "",
    "phone3": "",
    "email": "toerisme@heuvelland.be",
    "website": "https://www.toerismeheuvelland.be/",
    "facebook": "",
    "twitter": "",
    "flickr": "",
    "instagram": "",
    "product_description": "",
    "link_to_accessibility_website": "",
    "accessibility_description": "Op de top van de Kemmelberg staat sinds 1932 een gedenkzuil als herinnering aan de vele Franse gesneuvelde soldaten. Zij vochten hier in april 1918 tijdens de Slag om de Kemmelberg. Dit ‘Monument aux Soldats Français’ symboliseert de Romeinse overwinningsgodin Victoria. De gedenkzuil wordt daarom vaak ‘Den Engel’ genoemd. Dit monument kijkt uit over het Franse massagraf aan de voet van de Kemmelberg. \n",
    "entrance": "",
    "route_and_levels": "De site is toegankelijk met hulp. Het probleem situeert zich bij de slechte staat van de ondergrond van de paden. Er kan wel vlakbij worden geparkeerd.",
    "common_toilet": "",
    "experience_desc": "",
    "extra_facilities": "",
    "deaf": "0",
    "auditive": "0",
    "mental": "0",
    "motor": "1",
    "blind": "0",
    "visual": "0",
    "autism": "0",
    "deaf_desc": "",
    "auditive_desc": "",
    "mental_desc": "",
    "motor_desc": "",
    "blind_desc": "",
    "visual_desc": "",
    "autism_desc": ""
  },
  {
    "business_product_id": "298588",
    "information_group": "POINT_OF_INTEREST",
    "discriminator": "MONUMENT",
    "changed_time": "2020-06-05 09:04:18",
    "deleted": "0",
    "name": "Manneken-Pis",
    "street": "Stoofstraat",
    "house_number": "1",
    "box_number": "",
    "postal_code": "1000",
    "city_name": "Brussel",
    "main_city_name": "Brussel",
    "distance": "",
    "promotional_region": "kunststadBrussel",
    "x": "148686.24",
    "y": "170522.39",
    "lat": "50.84509768296014",
    "long": "4.350110948236063",
    "green_key_labeled": "",
    "accessibility_label": "",
    "closing_period": "",
    "next_year_closing_period": "",
    "phone1": "",
    "phone2": "",
    "phone3": "",
    "email": "",
    "website": "",
    "facebook": "",
    "twitter": "",
    "flickr": "",
    "instagram": "",
    "product_description": "Een ongewoon symbool van België, dit kleine bronzen beeldje van een plassend jongetje fascineert iedere bezoeker. Vlakbij de Grote Markt tref je hier vaak een groep toeristen aan die foto’s maken van het werk dat Hiëronymus Duquesnoy de Oude in 1618 maakte. Het legendarische beeldje is slechts 61 cm hoog. Het verhaal achter het beeldje van een jongetje dat in de fontein plast, is niet bekend. De Vrienden van de Orde van Manneken-Pis hebben er een traditie van gemaakt om hem gedurende het hele jaar steeds in een ander kostuum te steken.",
    "link_to_accessibility_website": "",
    "accessibility_description": "Je kan het monument bereiken met de rolstoel, maar hou rekening met de ongelijke kasseien en stoepranden.",
    "entrance": "",
    "route_and_levels": "",
    "common_toilet": "",
    "experience_desc": "",
    "extra_facilities": "",
    "deaf": "",
    "auditive": "",
    "mental": "",
    "motor": "",
    "blind": "",
    "visual": "",
    "autism": "",
    "deaf_desc": "",
    "auditive_desc": "",
    "mental_desc": "",
    "motor_desc": "",
    "blind_desc": "",
    "visual_desc": "",
    "autism_desc": ""
  },
  {
    "business_product_id": "298578",
    "information_group": "POINT_OF_INTEREST",
    "discriminator": "MONUMENT",
    "changed_time": "2024-03-28 12:16:02",
    "deleted": "0",
    "name": "Menenpoort",
    "street": "Menenstraat ",
    "house_number": "Ypres",
    "box_number": "",
    "postal_code": "8900",
    "city_name": "Ieper",
    "main_city_name": "Ieper",
    "distance": "",
    "promotional_region": "westhoek",
    "x": "45764.77",
    "y": "172299.3",
    "lat": "50.85174798021525",
    "long": "2.888495573417592",
    "green_key_labeled": "",
    "accessibility_label": "",
    "closing_period": "",
    "next_year_closing_period": "",
    "phone1": "+32 57 23 92 20",
    "phone2": "",
    "phone3": "",
    "email": "toerisme@ieper.be",
    "website": "https://www.toerismeieper.be/",
    "facebook": "",
    "twitter": "",
    "flickr": "",
    "instagram": "",
    "product_description": "De Menenpoort is een van de grootste gedenktekens van de Eerste Wereldoorlog. Het werd gebouwd in de vorm van een klassieke triomfboog, naar een ontwerp van Sir Reginald Blomfield. De Menenpoort is een ‘memorial to the missing’. Aan de binnenzijde staan de namen gegraveerd van bijna 55 000 Commonwealth soldaten die voor 15 augustus 1917 als vermist werden opgegeven. Elke avond om 20 uur blazen de klaroeners van de Last Post Association, de Last Post onder de Menenpoort als eerbetoon aan alle gesneuvelden.",
    "link_to_accessibility_website": "",
    "accessibility_description": "De Menenpoort is een van de grootste gedenktekens van de Eerste Wereldoorlog. Het werd gebouwd in de vorm van een klassieke triomfboog, naar een ontwerp van Sir Reginald Blomfield. De Menenpoort is een ‘memorial to the missing’. Aan de binnenzijde staan de namen gegraveerd van bijna 55 000 Commonwealth soldaten die voor 15 augustus 1917 als vermist werden opgegeven. Elke avond om 20 uur blazen de klaroeners van de Last Post Association, de Last Post onder de Menenpoort als eerbetoon aan alle gesneuvelden.",
    "entrance": "",
    "route_and_levels": "De Menenpoort is slechts gedeeltelijk rolstoeltoegankelijk. De vestingen boven de Menenpoort, waarop je de namen kan lezen, zijn immers enkel bereikbaar via treden. De namen op het gelijkvloers / op straatniveau kunnen gelezen worden zonder trappen te nemen. Het pad dat naar de alternatieve route met helling tot de vestingen moet leiden, is niet rolstoeltoegankelijk. De centrale hal, waar je elke dag de Last Post kan bijwonen, is echter wel toegankelijk. \n",
    "common_toilet": "",
    "experience_desc": "",
    "extra_facilities": "",
    "deaf": "",
    "auditive": "0",
    "mental": "0",
    "motor": "1",
    "blind": "1",
    "visual": "0",
    "autism": "0",
    "deaf_desc": "",
    "auditive_desc": "",
    "mental_desc": "",
    "motor_desc": "",
    "blind_desc": "Boven de Menenpoort kan je de maquette betasten, een exacte replica van het monument.",
    "visual_desc": "",
    "autism_desc": ""
  },
  {
    "business_product_id": "276517",
    "information_group": "POINT_OF_INTEREST",
    "discriminator": "MONUMENT",
    "changed_time": "2020-08-28 12:55:01",
    "deleted": "1",
    "name": "Menenpoort",
    "street": "MENENSTRAAT",
    "house_number": "",
    "box_number": "",
    "postal_code": "8900",
    "city_name": "Ieper",
    "main_city_name": "Ieper",
    "distance": "",
    "promotional_region": "westhoek",
    "x": "45847.91612042188",
    "y": "172207.6413561078",
    "lat": "50.851476",
    "long": "2.888407",
    "green_key_labeled": "",
    "accessibility_label": "",
    "closing_period": "",
    "next_year_closing_period": "",
    "phone1": "+32 57 22 36 36",
    "phone2": "",
    "phone3": "",
    "email": "info@lastpost.be",
    "website": "http://www.toerisme-ieper.be/nl/page/145-147-227-197/menentor-8.html",
    "facebook": "",
    "twitter": "",
    "flickr": "",
    "instagram": "",
    "product_description": "",
    "link_to_accessibility_website": "",
    "accessibility_description": "Om kippenvel te krijgen, de ‘Last Post’ aan de Menenpoort in Ieper. Elke avond om 20 u. stipt kun je dit muzikale eerbetoon aan de duizenden gesneuvelde soldaten van de Eerste Wereldoorlog\n\nmeemaken. De Menenpoort is het bekendste oorlogsmonument voor de vermisten van de\n\nCommonwealth van de eerste Wereldoorlog in België. De poort, opgetrokken in klassieke stijl naar een ontwerp van Sir Reginald Blomfi eld, bevat de namen van 54.896 vermiste soldaten van de Commonwealthlanden (behalve NieuwZeeland). De slachtoffers van het Verenigd Koninkrijk die na 16 augustus 1917 sneuvelden, staan met naam vermeld op het Tyne Cot Memorial. Op 11 november om 11 u. vindt een speciale ‘Last Post’ plaats als herdenking aan de wapenstilstand.",
    "entrance": "",
    "route_and_levels": "",
    "common_toilet": "De Menenpoort is slechts gedeeltelijk rolstoel toegankelijk. De vestingen boven de Menenpoort, waarop je de namen kan lezen, zijn immers enkel bereikbaar via treden. Het pad dat naar de alternatieve route met helling tot de vestingen moet leiden, is niet rolstoeltoegankelijk. De centrale hal, waar je elke dag de Last Post kan bijwonen, is echter wel toegankelijk. Er zijn speciale plaatsen voorzien voor rolstoelgebruikers en hun eventuele begeleider. Mail het aantal personen en de datum naar info@lastpost.be om zo’n plaats te reserveren. De avond zelf herken je de assistenten aan hun speciale badges. Kom goed op tijd, drie kwartier op voorhand is er meestal al heel wat volk. ",
    "experience_desc": "",
    "extra_facilities": "",
    "deaf": "0",
    "auditive": "0",
    "mental": "0",
    "motor": "1",
    "blind": "1",
    "visual": "0",
    "autism": "0",
    "deaf_desc": "",
    "auditive_desc": "",
    "mental_desc": "",
    "motor_desc": "",
    "blind_desc": "Boven de Menenpoort kan je de maquette betasten, een exacte replica van het monument.",
    "visual_desc": "",
    "autism_desc": ""
  },
  {
    "business_product_id": "276858",
    "information_group": "POINT_OF_INTEREST",
    "discriminator": "MONUMENT",
    "changed_time": "2020-11-23 09:16:06",
    "deleted": "0",
    "name": "Monument Lt. Juul De Winde",
    "street": "HYNDRICKXBOSSTRAAT",
    "house_number": "",
    "box_number": "",
    "postal_code": "8840",
    "city_name": "Staden",
    "main_city_name": "Staden",
    "distance": "",
    "promotional_region": "westhoek",
    "x": "53826.51309664182",
    "y": "179882.7594896583",
    "lat": "50.921831",
    "long": "2.999678",
    "green_key_labeled": "",
    "accessibility_label": "",
    "closing_period": "",
    "next_year_closing_period": "",
    "phone1": "",
    "phone2": "",
    "phone3": "",
    "email": "",
    "website": "https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/51152",
    "facebook": "",
    "twitter": "",
    "flickr": "",
    "instagram": "",
    "product_description": "De Vlaamsgezinde luitenant Juul De Winde sneuvelde tijdens de aanval voor de bevrijding van Westrozebeke op 28 september 1918. Luitenant De Winde werd na de oorlog bijgezet in de crypte van de IJzertoren naast 8 andere oorlogshelden onder wie de gebroeders Van Raemdonck en Joe English. Op 8 mei 1938 onthulde men het monument op de hoek van de Poelkapellestraat en de Hyndrickxbosstraat in Westrozebeke.\n\nDaarna werd het monument verplaatst en gerenoveerd. Op 28 september 2013 werd het vernieuwde monument onthuld in de Hyndrickxbosstraat 1 in Westrozebeke. \nDoordat het monument recent werd verplaatst, vindt er een nieuw toegankelijkheidsonderzoek plaats.",
    "link_to_accessibility_website": "",
    "accessibility_description": "De Vlaamsgezinde luitenant Juul De Winde sneuvelde tijdens de aanval voor de bevrijding van Westrozebeke op 28 september 1918. Luitenant De Winde werd na de oorlog bijgezet in de crypte van de IJzertoren naast 8 andere oorlogshelden onder wie de gebroeders Van Raemdonck en Joe English. Op 8 mei 1938 onthulde men het monument op de hoek van de Poelkapellestraat en de Hyndrickxbosstraat in Westrozebeke.\n\nDaarna werd het monument verplaatst en gerenoveerd. Op 28 september 2013 werd het vernieuwde monument onthuld in de Hyndrickxbosstraat 1 in Westrozebeke. \nDoordat het monument recent werd verplaatst, vindt er een nieuw toegankelijkheidsonderzoek plaats.",
    "entrance": "",
    "route_and_levels": "",
    "common_toilet": "",
    "experience_desc": "",
    "extra_facilities": "",
    "deaf": "0",
    "auditive": "0",
    "mental": "0",
    "motor": "1",
    "blind": "0",
    "visual": "0",
    "autism": "0",
    "deaf_desc": "",
    "auditive_desc": "",
    "mental_desc": "",
    "motor_desc": "",
    "blind_desc": "",
    "visual_desc": "",
    "autism_desc": ""
  },
  {
    "business_product_id": "378727",
    "information_group": "POINT_OF_INTEREST",
    "discriminator": "MONUMENT",
    "changed_time": "2020-05-14 14:33:01",
    "deleted": "0",
    "name": "Ons Margriet",
    "street": "SCHOENMARKT",
    "house_number": "",
    "box_number": "",
    "postal_code": "2800",
    "city_name": "Mechelen",
    "main_city_name": "Mechelen",
    "distance": "",
    "promotional_region": "kunststadMechelen",
    "x": "157838.4144117497",
    "y": "190755.8489430211",
    "lat": "51.027478",
    "long": "4.479212",
    "green_key_labeled": "",
    "accessibility_label": "",
    "closing_period": "",
    "next_year_closing_period": "",
    "phone1": "",
    "phone2": "",
    "phone3": "",
    "email": "",
    "website": "",
    "facebook": "",
    "twitter": "",
    "flickr": "",
    "instagram": "",
    "product_description": "",
    "link_to_accessibility_website": "",
    "accessibility_description": "Op de Schoenmarkt, tussen de Sint-Romboutstoren en het Schepenhuis, staat ‘Ons Margriet’, het Mechelse koosnaampje voor Margareta van Oostenrijk, landvoogdes van de Nederlanden (1506-1530) en een straffe dame. Haar invloed op de stad was enorm. In 1849 kreeg Jozef Tuerlinckx de opdracht om een groot standbeeld van Margareta te maken. Er verrezen toen in het jonge België veel beelden van ‘nationale helden’. Als enige stad koos Mechelen voor een vrouw. Margareta’s standbeeld stond eerst op de Grote Markt. Ze verhuisde naar haar huidige locatie toen het gewicht van haar beeld te zwaar bleek voor de ondergrondse parking die er werd aangelegd. Op haar prominente plaats heeft de landvoogdes een beter uitzicht op de Grote Markt, die sindsdien groter oogt dan ooit.",
    "entrance": "",
    "route_and_levels": "Het beeld is vlot bereikbaar. De ondergrond bestaat uit kleine, vrij vlakke kasseien. ",
    "common_toilet": "",
    "experience_desc": "",
    "extra_facilities": "",
    "deaf": "",
    "auditive": "0",
    "mental": "0",
    "motor": "1",
    "blind": "0",
    "visual": "0",
    "autism": "0",
    "deaf_desc": "",
    "auditive_desc": "",
    "mental_desc": "",
    "motor_desc": "",
    "blind_desc": "",
    "visual_desc": "",
    "autism_desc": ""
  },
  {
    "business_product_id": "378729",
    "information_group": "POINT_OF_INTEREST",
    "discriminator": "MONUMENT",
    "changed_time": "2020-05-14 13:26:01",
    "deleted": "0",
    "name": "Opsinjoorke",
    "street": "GROTE MARKT",
    "house_number": "",
    "box_number": "",
    "postal_code": "2800",
    "city_name": "Mechelen",
    "main_city_name": "Mechelen",
    "distance": "",
    "promotional_region": "kunststadMechelen",
    "x": "157903.919308231",
    "y": "190863.1931157364",
    "lat": "51.028442",
    "long": "4.480148",
    "green_key_labeled": "",
    "accessibility_label": "",
    "closing_period": "",
    "next_year_closing_period": "",
    "phone1": "",
    "phone2": "",
    "phone3": "",
    "email": "",
    "website": "",
    "facebook": "",
    "twitter": "",
    "flickr": "",
    "instagram": "",
    "product_description": "",
    "link_to_accessibility_website": "",
    "accessibility_description": "Het bronzen beeld vóór het stadhuis heet Opsinjoorke. Het bootst een pop uit 1647 na die Mechelaars meedragen in praalstoeten en ommegangen. Ze wordt dan omhoog geworpen en valt op een groot doek. Wat betekent dat allemaal? De pop heette eerst Sotscop of Vuilen Bruidegom, bijnamen voor dronken mannen die hun vrouw slecht behandelden. Zij worden in de gedaante van de pop symbolisch in het openbaar gestraft voor hun wangedrag. Maar waar komt de naam ‘Opsinjoorke’ vandaan? Daarvoor gaan we naar 4 juli 1775. Tijdens de stoet voor duizend jaar Sint-Rombouts-verering valt de Sotscop naast het doek, in de menigte. Een Antwerpse toeschouwer weert de pop af, maar wordt er meteen van beschuldigd Sotscop te willen roven. Enkele heethoofden slaan hem in elkaar. En omdat de Sotscop op een ‘Sinjoor’ (de bijnaam van Antwerpenaren) belandde, heet hij sindsdien ‘t Opsinjoorke. ",
    "entrance": "",
    "route_and_levels": "Het beeld is vlot bereikbaar. De ondergrond bestaat uit kleine, vrij vlakke kasseien. ",
    "common_toilet": "",
    "experience_desc": "",
    "extra_facilities": "",
    "deaf": "",
    "auditive": "0",
    "mental": "0",
    "motor": "1",
    "blind": "0",
    "visual": "0",
    "autism": "0",
    "deaf_desc": "",
    "auditive_desc": "",
    "mental_desc": "",
    "motor_desc": "",
    "blind_desc": "",
    "visual_desc": "",
    "autism_desc": ""
  },
  {
    "business_product_id": "378738",
    "information_group": "POINT_OF_INTEREST",
    "discriminator": "MONUMENT",
    "changed_time": "2023-02-16 09:28:27",
    "deleted": "0",
    "name": "Standbeeld den Uil",
    "street": "VROUW-VAN-MECHELENSTRAAT",
    "house_number": "",
    "box_number": "",
    "postal_code": "2800",
    "city_name": "Mechelen",
    "main_city_name": "Mechelen",
    "distance": "",
    "promotional_region": "kunststadMechelen",
    "x": "157392.3757950219",
    "y": "191133.670184833",
    "lat": "51.03088",
    "long": "4.472862",
    "green_key_labeled": "",
    "accessibility_label": "",
    "closing_period": "",
    "next_year_closing_period": "",
    "phone1": "",
    "phone2": "",
    "phone3": "",
    "email": "",
    "website": "",
    "facebook": "",
    "twitter": "",
    "flickr": "",
    "instagram": "",
    "product_description": "",
    "link_to_accessibility_website": "",
    "accessibility_description": "“Spreken we af aan den Uil?” Je hoort het sinds kort veel Mechelaars zeggen. De uil – officiële naam van het werk: de Grote Vivisector – staat op het pleintje tussen het Postgebouw en de Sint-Rombouts-kathedraal en is een afspreekplaats voor jong en oud. Het imposante bronzen beeld van 3,25 meter hoog weegt meer dan een ton. Kunstenaar Johan Creten (1963) is de eerste levende Belg die ooit exposeerde in het Louvre. Neem gerust plaats op het werk en poseer voor een foto.",
    "entrance": "",
    "route_and_levels": "Het standbeeld staat vlakbij de toegankelijke ingang van de kathedraal. De ondergrond bestaat uit bolle kasseien.",
    "common_toilet": "",
    "experience_desc": "",
    "extra_facilities": "",
    "deaf": "",
    "auditive": "0",
    "mental": "0",
    "motor": "1",
    "blind": "0",
    "visual": "0",
    "autism": "0",
    "deaf_desc": "",
    "auditive_desc": "",
    "mental_desc": "",
    "motor_desc": "",
    "blind_desc": "",
    "visual_desc": "",
    "autism_desc": ""
  },
  {
    "business_product_id": "377954",
    "information_group": "POINT_OF_INTEREST",
    "discriminator": "MONUMENT",
    "changed_time": "2024-03-28 13:19:02",
    "deleted": "0",
    "name": "The Bluff",
    "street": "PALINGBEEKSTRAAT",
    "house_number": "",
    "box_number": "",
    "postal_code": "8902",
    "city_name": "Hollebeke",
    "main_city_name": "Ieper",
    "distance": "",
    "promotional_region": "westhoek",
    "x": "48292.9561425381",
    "y": "168405.3243061481",
    "lat": "50.817735",
    "long": "2.92417",
    "green_key_labeled": "",
    "accessibility_label": "INFORMATION_AVAILABLE",
    "closing_period": "",
    "next_year_closing_period": "",
    "phone1": "+32 57 23 08 40",
    "phone2": "",
    "phone3": "",
    "email": "bc.palingbeek@west-vlaanderen.be",
    "website": "",
    "facebook": "",
    "twitter": "",
    "flickr": "",
    "instagram": "",
    "product_description": "Aan ‘The Bluff’ werd een infobox gecreëerd waar het verhaal van de Palingbeek en de Zuidelijke Ieperboog gebracht wordt. Langs een vlonderpad wandel je doorheen het kraterlandschap. ",
    "link_to_accessibility_website": "https://toevla.vlaanderen.be/publiek/nl/register/detail/16637",
    "accessibility_description": "Aan ‘The Bluff’ werd een infobox gecreëerd waar het verhaal van de Palingbeek en de Zuidelijke Ieperboog gebracht wordt. Langs een vlonderpad wandel je doorheen het kraterlandschap. ",
    "entrance": "",
    "route_and_levels": "",
    "common_toilet": "De toegang tot The Bluff start aan het vlonderpad ter hoogte van het paviljoen. De paden zijn voldoende breed en drempelloos. Op het vlonderpad is er een ruime zone ter hoogte van de kraterwand. Op dit punt is een infobord voorzien, waarna het pad via trappen naar het uitkijkpunt leidt. Als rolstoelgebruiker keer je terug naar het hoofdpad om zo naar het uitkijkpunt te gaan. Het pad loopt net voor het kijkpunt steil omhoog.\nHulp kan nodig zijn.",
    "experience_desc": "",
    "extra_facilities": "",
    "deaf": "",
    "auditive": "0",
    "mental": "0",
    "motor": "1",
    "blind": "0",
    "visual": "0",
    "autism": "0",
    "deaf_desc": "",
    "auditive_desc": "",
    "mental_desc": "",
    "motor_desc": "",
    "blind_desc": "",
    "visual_desc": "",
    "autism_desc": ""
  },
  {
    "business_product_id": "276850",
    "information_group": "POINT_OF_INTEREST",
    "discriminator": "MONUMENT",
    "changed_time": "2024-03-28 12:40:01",
    "deleted": "0",
    "name": "Yorkshire trench en dug-out",
    "street": "Bargiestraat ",
    "house_number": "",
    "box_number": "",
    "postal_code": "8904",
    "city_name": "Boezinge",
    "main_city_name": "Ieper",
    "distance": "",
    "promotional_region": "westhoek",
    "x": "44919.05439400737",
    "y": "176369.5944840563",
    "lat": "50.888714",
    "long": "2.874031",
    "green_key_labeled": "",
    "accessibility_label": "",
    "closing_period": "",
    "next_year_closing_period": "",
    "phone1": "+32 57 23 92 20",
    "phone2": "",
    "phone3": "",
    "email": "toerismebalie@ieper.be",
    "website": "www.inflandersfields.be/nl/in-flanders-fields-museum/landschapgetuige/yorkshire-trench-dug-out",
    "facebook": "",
    "twitter": "",
    "flickr": "",
    "instagram": "",
    "product_description": "",
    "link_to_accessibility_website": "",
    "accessibility_description": "Dit stukje loopgraaf uit 1915 kwam in de jaren ‘90 aan het licht bij de aanleg van een nieuw industrieterrein langs het kanaal Ieper-IJzer. De ‘Yorkshire Trench’ ontstond na de eerste gasaanval in 1915. Deze loopgraaf uit de eerste Britse linie werd later uitgebreid met een ‘deep dug-out’ of een ondergrondse schuilplaats.",
    "entrance": "",
    "route_and_levels": "De site is zelfstandig toegankelijk. Gangen en kamers worden bovengronds weergegeven en kan je grotendeels bekijken vanaf het rolstoeltoegankelijke pad.",
    "common_toilet": "",
    "experience_desc": "",
    "extra_facilities": "",
    "deaf": "0",
    "auditive": "0",
    "mental": "0",
    "motor": "1",
    "blind": "0",
    "visual": "0",
    "autism": "0",
    "deaf_desc": "",
    "auditive_desc": "",
    "mental_desc": "",
    "motor_desc": "",
    "blind_desc": "",
    "visual_desc": "",
    "autism_desc": ""
  }
]